Pysty- ja ortokuvauksia

Ortokuvia ja pintamalleja suunnittelusta seurantaan

Ortokuva on maastoa tarkoin vastaava koordinaatistoon sidottu ilmakuva ja siten käytettävissä moneen tarkoitukseen kuten suunnittelun avuksi ja seurantaan. Koska ortokuva on sidottu koordinaatistoon, sitä voi mittailla ja luokitella ja sitä voi käyttää nykyaikaisissa paikkatieto-ohjelmistoissa  ja –järjestelmissä yhdessä muunlaisen paikkatiedon kanssa.

Fotogrammetrisesti pystytään myös laskemaan kuvista korkeusmalli. Olemme vuosittain tehneet asiakkaillemme kymmeniä orto- ja korkeusmallikuvauksia moniin käyttötarkoituksiin (kts. referenssit). 

Edullisesti, nopeasti ja tarkasti 

Ortokuvien tuotantomme käsittää koko työn lähtien määrittelystä (yhdessä asiakkaan kanssa), kuvaussuunnittelun, pystykuvauksen ja peruskuvankäsittelyn sekä kuvien yhdistämisen ortokuvaksi fotogrammetrisella laskennalla ja kuvan muuntamisen asiakkaan paikkatietojärjestelmään sopivaksi yhteistyökumppaniemme toimesta.

 

Ortokuvaustemme toimitusnopeus perustuu ilmakuvaukseen edullisten yksimoottoristen pienlentokoneitten joustavaan käyttöön. Olemme erikoistuneet pystykuvauksiin pikselikoilla 5-40 cm.

Ortokuvaus kaavoituksen ja suunnittelun apuna
 
Kunnat ja muut tahot ovat hyödyntäneet pystykuvauksiamme yleis- ja asemakaavasuunnittelussa sekä muissa maankäytön ja arkkitehtisuunnittelun tarpeissa. Olemme tuottaneet pystykuvauksia mm. Mitta Oy:lle, WSP Finland Oy:lle, Pöyry Environment Oy:lle ja Sito Oy:lle sekä useille kaupungeille, jotka ovat käyttäneet pystykuvauksiamme kaavasuunnittelun ja infran, kuten tie- ja ratasuunnittelun pohjina.
 
Tuottamiemme ortokuvausten käyttösovelluksia ympäristösuunnittelun tarpeisiin:
 • maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
 • pienimuotoiset kartoituskuvaukset
 • johto- ja liikenneväylien suunnittelu
 • infrahankkeiden seuranta ja työn kulun dokumentointi


Luonnon ympäristön seurantaan

Olemme kuvanneet vesikasvillisuuden kartoitukseen pystykuvia 1970-luvulta alkaen. Koska pystymme tarvittaessa suunittelemaan ja kuvaamaan kohteita nopealla aikataululla, voimme dokumentoida nopeita muutoksia kuten tulvia, myrsky- tai lumituhoja sekä vesistön samentumisia.

Kustannustehokas ortokuvaus mahdollistaa ympäristön seurannan useiden kuvauskertojen muodostamien aikasarjojen avulla. Toimitamme tarvittaessa aikasarjat paikkatietojen katseluohjelman kanssa, ja voimme yhdistää kokonaisuuteen myös asiakkaan muuta dataa, vaikkapa vesianalyysitietoja. Tällaisen tiedontarkastelun avulla ympäristön monitorointi saavuttaa aivan uuden konkretian tason. 
 
 

Kuviemme on katsottu sopivan käyttötarkoituksiinsa erinomaisesti ja myös säästävän muuta työtä huomattavasti. Esimerkiksi vesistökuvauksissa sävykkäiden ja tarkkojen ortokuviemme ansiosta on voitu vähentää maastotyötä ja siihen liittyvää tiedonkäsittelyä. Ortokuviin on mahdollista tehdä myös luokittelua.
 
Tuottamiemme ympäristön pystykuvausten sovelluksia:
 • vesistöjen tilan selvitykset
 • tulvien dokumentointi
 • vesistötöiden ympäristövaikutusten seuranta
 • vesikasvuston kartoitukset
 • maatalouden suojakaistojen kuvaukset
 • maatalouden kasvillisuuskuvaukset
 • metsäkuvaukset
 • sähkölinjojen lumivaurioiden kartoitus
 • myrskytuhojen kartoitus